Start Compact

3 maart 2015

De woningbouwmogelijkheden op de locatie in Oirschot lijken beperkt door de hoogspanningskabels en de daarbij behorende stralingsproblematiek. Echter, deze situatie biedt juist kansen voor starters.

Om het wonen in de stralingszone te compenseren moet een uitzonderlijke woonkwaliteit gerealiseerd worden die voor jongeren betaalbaar is. Het is niet wenselijk dat bewoners zich voor een langdurige periode in de stralingszone vestigen. Wanneer starters kinderen krijgen zullen ze op termijn verhuizen. Hierdoor zullen de woningen nooit uitgroeien tot eengezinswoningen.

De ideale starterswoning kost ongeveer €150.000 V.O.N. Deze woning moet niet gezien worden als investeringsobject. Dit ontmoedigt regelmatige doorstroom en werkt waarde opdrijvend. Zelfbouw en uitbreidingen zijn op lange termijn geen oplossing; door een stijgende verkoopwaarde heft de starterswoning zichzelf op.

Door compacte vrijstaande starterswoningen te realiseren binnen de stralingszone wordt een uitgebalanceerde situatie gecreëerd. De stralingszone werkt als filter tegen stijgende woningprijzen onder invloed van de markt en moedigt regelmatige doorstroming aan. In combinatie met een hoge dichtheid, die de grondprijs minimaliseert, is het mogelijk om kwalitatieve starterwoningen te maken, zowel stedenbouwkundig als architectonisch. Geïnspireerd op de intieme stedelijke ruimte van hartje Oirschot, ontstaat een compact en aangenaam woonmilieu met plekken voor ontmoeting en privacy.

De beperkte bestedingsruimte van de doelgroep maakt een aantal ingrepen vereist. Beide woningtypen zijn volledig op te bouwen uit HSB prefab-elementen. Door de uiterste grens in verdiepingshoogte op te zoeken wordt de woning zo compact mogelijk. In combinatie met kleine overspanningen en een eenvoudige vorm ontstaat een gunstige vormfactor.

render binnengebied final

render interieur final0-japrijs-oirschotlocatie