Kalmar Unchained

3 maart 2015

UNCHAINED is een strategisch groeivoorstel voor de satellietwijk Rinkabyholm in de gemeente Kalmar. Het gebied is omsloten door een rijksweg die de relatie met het water verstoort. In de toekomst wordt de rijksweg  verlegd naar de noordzijde van de wijk. UNCHAINED pakt oude lijnen in het landschap op en legt een structuur neer waarlangs Rinkabyholm weer kan groeien. De structuur die hier ontstaat loopt van noord naar zuid, waardoor de wijk en het achterliggende landschap in verbinding komen te staan met het water. Op basis van de landschappelijke ondergrond zijn langs de voorgestelde structuur verschillende verkavelings- strategiëen voorgesteld waarbij steeds ruimte wordt gelaten voor toekomstige verdichting. Hierdoor ontstaat er een dynamische suburb die ruimte laat voor verandering.

130623_rw_Base-map-01lr

E12-Kalmar Suburb01